Skip to content

Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://www.liveenergy.cz.

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ( dále jen GDPR) je společnost Live Energy s.r.o. IČ 03101932, se sídlem Ocelářská 1354/35, 190 00 Praha  (dále jen „správce“)

Kontaktní údaje správce jsou: Adresa: Ocelářská 1354/35, 190 00 Praha 9

Email: info@liveenergy.cz

 

Jak vnímáme osobní údaje

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované fyzické osobě. Identifikovanou fyzickou osobou je fyzická osoba kterou lze přímo či nepřímo identifikovat na určitý identifikátor, například jméno a příjmení, adresa, telefon či další síťový identifikátor.

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší e-mailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, e-mailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasné cookies pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookies neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Pokud požadujete obnovení hesla, vaše adresa IP bude uvedena v e-mailu pro obnovení hesla.

Více informací o možnostech nastavení osobních preferencí naleznete zde na tomto odkazu v samostatné části

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Kontrola spamu

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

Kategorie a zdroje zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává Vaše osobní údaje pro řádné plnění smlouvy

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl nebo které správce získal na základě plnění vaší objednávky nebo poptávky.

Účel a zákonný důvod zpracování osobních údajů

Účel zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení poptávky, dotazu pomocí kontaktního formuláře
 • zasílání obchodních sdělení a dalších marketingových aktivit

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého  marketingu ( zejména pro zasílání obchodních sdělení a newslwtterů) podle čl. 6 odst. 1 písm a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004  o některých službách informačn společnosti v případě že nedošlo k objednávce zboží nebo služby

Poskytování osobních údajů (subdodavatelé správce)

 Osobní údaje budou správcem poskytnuty těmto třetím osobám:

 • osobám poskytující správci serverové, webové, cloudové nebo IT služby
 • marketingové služby
 • obchodním partnerům v oblasti realizace služby

Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám mimo EU a EHP.

Doba uchovávání osobních údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývající ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem, nebo podobu nezbytnou k plnění archivačních povinností správce podle platných předpisů nejdéle však po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Po uplynutí doby uchování osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Vaše práva na uchovávání osobních údajů

 • Právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR.
 • Právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popř. omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR .
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR.
 • Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • Dále máte právo podat stížnost na ÚOOŮ v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

Na základě zpracovávaných údajů nedochází automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

Odesláním kontaktního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte odesláním internetového formuláře

Správce je oprávněn tyto podmínky měnit. V případě změny podmínek ochrany osobních údajů je správce povinen vás informovat odesláním nového znění na Vaši emailovou adresu kterou jste správci poskytl/a. Novou verzi je správce povinen zveřejnit na svých internetových stránkách.

Účinnost podmínek  od 1.9.2022

 

Email
Phone
WhatsApp
WhatsApp
Phone
Email